Även proffsen gick bet på Eniros siffror

Flera analytiker som följer Eniro vittnar nu om att bolaget inte berättade att redovisningen hade ändrats och att försälj- ningssiffrorna framstår som dopade. Även för proffs var det svårt att se signalerna – men Eniros kassaflöde matchade inte rörelseresultatet. Oklarheterna kan nu bli ett fall för FI.

Börsanalytikerna blev aldrig informerade om den förändrade redovisning på Eniro som trig­ gade igång det kursrallyt som slutade med stort magplask och aktieras i miljardklass när Eniros andrakvartal presenterades i juli.

Efter att vd Johan Lindgren fick sparken i måndags – med en fallskärm värd 20 miljoner kro­ nor – kommer nu uppgifter om att den märkliga försäljnings­ utvecklingen i Eniro berodde på att man under tillfälliga kampan­ jer bokförde annonsintäkter be­ tydligt tidigare, detta utan att analytikerna fick pressmeddelan­ den eller investerarmaterial som visar att Eniro bytte sätt att bok­ föra intäkter.

Ett av verktygen var ”service­ avgift”, som dyker upp i årsredo­ visningen 2011, efter första året med Johan Lindgren som vd. Men någon närmare förklaring till vad den nya serviceavgiften innebar för Eniros intäkter, kas­ saflöde och resultat anges över­ huvudtaget inte. Det går heller inte att få någon kommentar från Cecilia Lannebo, IR­ansvarig på Eniro, om ”serviceavgift”.

– Jag kommenterar inte den, svarar hon och kan sedan inte nås.

Klart är att Eniro i sin årsredo­ visning 2010 mycket tydligt var­ nade för risker med nya prissätt­ ningsmodeller: ”En övergång till mer prestationsinriktad prissätt­

ning innebär en minskning av förutsebarheten och stabiliteten för Eniros intäktsbas”, hette det då i riskanalysen. Men i senare årsredovisningar saknas den tyd­ ligheten, trots de allt större ris­ kerna.

– Den där detaljnivån med prissystem har vi en verkställan­ de ledning som sköter, det ingår inte i min uppgift, svarade ord­ förande Lars­Johan Jarnheimer SvD Näringsliv samma dag som han gav Johan Lindgren sparken.

Alla branscher har olika förut­ sättningar. För onlineföretag som Eniro är annonsförsäljningen central. Vanligtvis tar bolag upp intäkterna över tolv månader när en annons sålts. Det var också så Eniro redovisade sin försäljning av annonser tidigare. Men för två–tre år sedan valde Eniro och den nytillträdde vd:n att förändra systemet, enligt uppgifter till SvD Näringsliv. Uppgifterna styrks också av Eniros finansiella ut­ veckling enligt bolagets egna rap­ porter.

Att gå från en redovisning av intäkter som delats upp på tolv månader till att börja föra in en större del av intäkterna på än gång ger en positiv skjuts till en början, ett slags dopning medan man delvis har kvar de gamla intäkterna som kudde medan de nya bokas bums, utan uppdel­ ning på ett år. I brist på informa­ tion kan två nyckeltal skvallra om att kvaliteten: Det ena, order­ ingången, redovisar inte Eniro längre. Det andra, kassaflödet, skvallrade dock om att något var på tok.

Tidigare hade Eniros kassa­ flöde motsvarat nästan resultat­ måttet EBITDA, men nu ligger kassaflödet på mellan 50–60 pro­ cent av EBITDA. Flera aktieana­

lytiker och investerare uppger till SvD Näringsliv att man noterade försämringen i Eniro men att bolaget förklarade det med en tillfällig försämring av produkt­ mix på grund av annonskampan­ jer.

Som SvD Näringsliv avslöjade i tisdags, ifrågasattes Eniros mål för 2014 internt redan i december.

Kände du och styrelsen till att vd:s mål var föremål för intern kritik på Eniro?

–Det är alltid så att i budget­ processer blir det split… Men sty­ relsen pratar med ledningen i bo­ laget, svarade Lars­Johan Jarn­ heimer.

Nedgången för Eniros tryckta produkter och telefontjänster har varit brant, och då har on­ lineprodukter, inte minst ”kam­ panjprodukter” med tredje­ partsleverantörer som Google och Bing blivit viktigare. De låga marginalerna är en risk, men frå­ gan är om det funnits riskhante­ ring. När den sparkade vd:n Johan Lindgren i vintras sa att man lyckades höja priserna, hade han trots allt sin lilla brasklapp: ”Sedan får vi se vad nettopriset slutligen blir”.

Nu är det Finansinspektionen som kan vända på stenarna:

– Den här typen av frågor är vi generellt intresserade av, men vi kan inte kommentera i det enskilda fallet, säger Jonatan Holst, presschef vid Finans­ inspektionen.

Som SvD Näringsliv berättade tidigare i veckan, kräver bland andra Aktiespararnas vd Carl Rosén en utredning om Eniro.


 

JOHAN HELLEKANT

08-13 51 23, johan.hellekant@svd.se

PATRICIA HEDELIUS

patricia.hedelius@svd.se