Bedrägliga säljknep på Eniro

Eniro har inte bara bokförings- problem på högsta nivå. Kunder- nas möte med säljarna vittnar om tvivelaktiga metoder. Det finns också exempel på rent bedrägeri.

Hos Eniro kunde totalpriset för en kund som köpte annonsplat­ ser vara mycket högt när räk­ ningen skickades ut. De enorma rabatterna gavs först i efterhand – om kunderna klagade.

I en säljkorrespondens som SvD Näringsliv har tagit del av erbjuder säljaren ett annonspaket för drygt 66 000 kronor, som efter en första rabatt kostar 54 420 kronor. Men genom smarta grepp kunde säljaren sänka även detta pris till bara en fjärdedel.

Korrespondensen visar hur säl­ jare jobbar med både fakturering och kreditering. Säljaren föreslår nämligen att man ”samtidigt” skickar ut ”både en faktura på 54 420 kronor och en kredit på 40 252 kronor” för att få ner priset. ”Så er kostnad blir då 14 168 kr exklusive moms för hela paketet, alla införanden”, skriver säljaren i sin offert, där utgångspriset på så vis sänks med sammanlagt cirka 80 procent.

En annan företagskund hos Eniro berättar för SvD Näringsliv att säljarna normalt brukade ringa henne inför förnyelser av års­kontrakt.

–Men i år fick jag inget tele­ fonsamtal. I stället kom en be­ kräftelse per post om min annon­ sering, men utan att någon annonsinformation var bifogad, berättar företagaren som dock åkte på en prishöjning på hela 74 procent jämfört med 2013.

När företagskunden upp­ märksammade Eniro på detta erbjöds omedelbart nästan sam­ ma pris som i fjol.

De stenhårda försäljnings­ metoderna mot Eniros kunder spiller nu över på hela Eniros ledning, inklusive den sparkade vd:n Johan Lindgren, som just nu är föremål för utredning. Det mesta tyder nämligen på att Eniros toppskikt själva an­ vände tveksamma metoder och siffertrixande – åtminstone när aktiemarknaden hölls på gott humör.

Innan IR-chefen Cecilia Lannebo nyligen lämnade Eniro berättade hon för SvD Näringsliv att Eniro före rallyt i aktien hade aktiverat sin marknadsföring mot place­ rare i London och New York, där man framhöll Eniro som ett nordiskt exempel på hur ett klas­ siskt katalogföretag lyckas växla över till intäkter online. Men som SvD Näringsliv berättat ledde det nya intresset i Eniro till att ut­ ländska pensionsfonder brände

sig med förluster på troligen hundratals miljoner kronor, när aktien i våras började rasa på grund av uteblivna intäkter. Till de drabbade hör Odey Capital som köpte hela sitt inne­ hav i Eniro efter kursrallyts start i oktober samt det mäktiga Fide­ lity Fund som gjorde stora köp i mars när Eniro­kursen låg riktigt högt, men i augusti sålde av det mesta.

Berättelsen om Eniro vill inte ta slut. Så sent som i fjol dömdes en säljare från Eniro för bedrä­ geri när han blåste upp sin bo­ nus genom fel försäljnings­ siffror. Enligt domen uppgav säl­ jaren att det var känt inom Eniro att systemet kunde manipuleras. Det gick att få bonus genom att boka avtal som egentligen inte fanns. I rättsprocessen vittnade även Johan Malmström, säljchef vid Eniro, om hur Eniros bonus­ system gick att missbruka. I Solna tingsrätt hette det att den bedräg­liga säljaren hade låtsassålt för minst 2,6 miljoner kronor.

Exemplet från Solna tingsrätt gäller bara en enda säljare som redan har straffats hårt, men det säger ändå något om Eniros inre, med dålig kontroll. Eniro kunde nämligen inte visa för rätten exakt vilka av säljarens kunder som var falska respektive äkta.

Hans bedrägliga bokförings­ metod gick ut på att adressera fak­ turorna till fel e­postadresser så att de aldrig kom fram, samtidigt som han såg till att förfallodagarna successivt sköts upp. I Eniros sys­ tem kunde även sådana annons­ bokningar leda till bonus, trots att inga pengar flöt in.


PATRICIA HEDELIUS

patricia.hedelius@svd.se

JOHAN HELLEKANT

08-13 51 23, johan.hellekant@svd.se