Det är inte bara siffertrixandet som ska utredas i Eniro

Det är många frågetecken kvar i Eniro. Det är inte bara den sparkade vd:n Johan Lindgrens siffertrix- ande som ska utredas. Varningssignalerna fanns tidigare men styrelsen lyckades inte hitta proble- met. Aktieägarna måste fråga sig om Eniros styrel- se gjort tillräckligt?

Att Eniro har det tufft att få fart på nya digitala affärsmodeller är ingen nyhet för aktiemarknaden. Fjolårets rapporter tolkades som att bolaget var på rätt väg. Men internt ska frågan om förväntningar på vad Eniro kunde åstadkomma under komman- de år, 2014, ha väckts redan i december 2013. Den oron nådde sannolikt aldrig styrelsen med ord- förande Lars-Johan Jarnheimer i spetsen.

Det var först när SvD Näringsliv tog upp och började granska försäljningsutvecklingen i Eniro som styrelsen bestämde sig för att gå till botten med uppgifterna. När revisorerna började granska bokföringen mer i detalj, på nivåer under den sparkade vd:n Lindgren, upptäckte man att Eniro systematiskt hade bokfört försäljningen felaktigt och direkt vilseledande.

Att styrelsen reagerade först när en tidning började granska Eniros försäljning skapar frågetecken. Det är klart att en aktieägare då har rätt att fråga sig om Eniros styrelse med Lars-Johan Jarnheimer kan sitta kvar. Men den nya granskning som styrelsen tillsatte avslöjar att tillvägagångssättet för att dölja de dåliga siffrorna är sofistikerat och utstuderat.

Flera personer med insyn i Eniro har vittnat till SvD Näringsliv att rapporter, om den senaste utvecklingen, till styrelsen inte lades fram i sin hel- het av Johan Lindgren. På så sätt filtrerade Johan Lindgren den information som gick till styrelsen. Att man i styrelsen inte presenterades den full- ständiga bilden förstod man nog först i efterhand. Nu vågar folk prata, när Lindgren är borta, säger Jarnheimer.

Styrelsen hade indikationer på att det var något som inte stämde med redovisningen av onlineföre- tagets intäkter och försäljning Man försökte utre- da frågan under våren.

De styrelsemedlemmar som ska ha fått i uppgift att lägga örat mot rälsen fick alltid sällskap av Lind- gren. Att vd satt med fick medarbetarna att tystna när styrelsemedlemmarna frågade.

Det är svårt att skvallra på chefen, men kanske särskilt svårt när man dessutom tror att de rappor- ter man skrivit om hur bolaget går redan nått fram till styrelsen i sin helhet. Slutsatsen i organisatio- nen blev att styrelsen visste men inte gjorde något.

När styrelsen första gången lät bolagets reviso- rer, PwC, undersöka saken fann de ingenting heller. Lindgren ska ha försett PwC med dokument som visade att allt var i sin ordning.

”Vill man lura systemen så går det”, säger Jarn- heimer. Att den felaktiga redovisningen i Eniro var iscensatta och skyddades av självaste vd:n var det få som kunde föreställa sig. Men att vd:n ensam hade kapaciteten och på egen hand lyckades att bluffa alla är något svårsmält. Det borde även Eniros styrelse tycka.


 

Patricia Hedelius är börskrönikör på SvD Näringsliv. patricia.hedelius@svd.se