Eniros lån hänger löst efter bankkrav

Eniro riskerar nya svårigheter att möta långivarnas krav.
Det kan SvD Näringsliv avslöja.

Eniro har inte lyckats vända den fallande vinsttrenden under året, en trend som bolaget varit fast i sedan 2011. Både halvårssiffror och kvartalssiffror visar ett försälj­ningsras på runt 18 procent jämfört med motsvarande period året före.

När de försäljningsrelaterade kostnaderna är avdragna blir siff­rorna än värre. Rörelseresultatet är resultatet före amorteringar och räntekostnader. Det visar hur affären går. Det resultatet upp­ visar fall på 60–70 procent jämfört med motsvarande period 2014.

Det positiva är att Eniro, med hjälp av pengar från nyemissio­nen, har betalt av en stor del av sina lån. Skulden uppgår nu till 1,3 miljarder kronor. Men bolaget tvingas fortsätta amortera. I år återstår en betal­ning på 75 miljoner kronor och räntekostnader till bankerna som landar på runt 30 miljoner kronor.

Eniro har även ett avtal med de ägare som innehar preferens­ aktier att betala utdelning på totalt 24 miljoner kronor före årsskiftet.

Det finns inte mycket som ty­der på att Eniro bryter den fallan­ de vinsttrenden. I bästa fall kan Eniro sluta på ett plus på 70 miljo­ ner kronor i resultat för 2015.

Men det är främst Eniros kassa­ flöde som skapar oro om bolaget ska kunna hålla sina löften till bankerna. Under andra kvartalet var pengarna som skapades från verksamheten negativt. Det lan­ade på minus 81 miljoner kronor. Kassaflödet är ett viktigt nyckel­ tal i villkoren till bankerna och det måste vara positivt. På Eniro är man fåordig när det gäller huruvida bolaget kommer bryta sina lånevilkor under hösten.

– Eniro uppfyller fortsatt sina åtaganden mot banker och övriga långivare, skriver finanschefen Maria Åkrans i ett mejl till SvD. Det är en svensk och en norsk bank som nu bestämt sig för att inte förnya sina lån till Eniro om sökföretaget missar att uppfylla lånevillkoren under hösten.

Det är riktigt dåliga nyheter för aktieägarna. Eniro har lånat pengar av ett stort antal banker, och vanligtvis spelar det inte så stor roll om en eller ett par långivare sätter sig på tvären när en lån­tagare bommar sina lånevillkor.

Men nu spelar det roll. En bank som inte ville förnya Eniros lån vid årsskiftet kunde då inte påverka situationen. Pengarna tillföll bolaget ändå, eftersom majoriteten av bankerna ställde sig bakom räddningsaktionen av Eniro. Däremot upprättades då ett nytt avtal, och med det villko­ ret att om Eniro bryter mot vill­ koren skulle varje enskild bank få möjligheten att dra sig ur.


 

PATRICIA HEDELIUS

patricia.hedelius@svd.se