Lars-Johan Jarnheimer: SvD:s avslöjande fick oss att agera

Det var SvD Näringsliv avslöjade om konstigheter i Eniros ENRO -0,87% redovisning som fick styrelsen med Lars-Johan Jarnheimer att tillsätta en särskild utredning med bolagets revisorer PwC. Utredningen visar bland annat att intäkterna bokförts på ett felaktigt sätt och att den sparkade vd:n Johan Lindgren känt till hålen i resultaträkningen.

Det var i samband med att Eniros styrelse avsatte vd:n Johan Lindgren som SvD Näringsliv började granska onlineföretaget och redovisningen. Efter flera artiklar som belyste problemen med att Eniros intäkter kunde vara uppblåsta började Finansinspektionen att intressera sig för Eniro. Men Eniros styrelse hann själva tillsätta en utredning som blev klar under torsdagen.

– Vi agerade så snabbt vi kunde efter det att vi fick rapporten från våra revisorer, säger Lars-Johan Jarnheimer.

När SvD Näringsliv når styrelseordförande Lars-Johan Jarnheimer berättar han också att Eniros styrelse förts bakom ljuset av den sparkade vd:n Johan Lindgren.

– Vi tolkade era skriverier som en whistleblowing som vi var tvungna att hantera. Ni fick oss att agera. Vi har tidigare varit på området och ställt frågor men fick se dokumentation som styrkte att det varit i sin ordning. Vi bedömde att saken var utredd. Men efter era uppgifter så bestämdes vi oss för att gå ytterligare ett steg ned i redovisningen, säger Lars-Johan Jarnheimer.

Den extra omfattande rapporten från PwC visar dock också att problemen med bokföringen varit sofistikerad och utstuderad.

– Den periodisering av intäkter som skett har varit enligt redovisningsreglerna men däremot har rabatter lagts in progressivt. Rabatterna har varit stora men redovisats först i slutet av avtalsperioden. Rabatterna har lagts in manuellt vilket inte är rutin.

Att de redovisade intäkterna inte överensstämt med den faktiska försäljningen har skapat en oro i Eniro men Johan Lindgren har inte utrett frågetecknen eller informerat styrelsen.

– Det har uppmärksammats men informationen har inte strömmat hela vägen upp, i alla fall inte ända upp. Revisorerna har dokumentation som visar att Johan har känt till det här, säger Jarnheimer.

Hur kunde det här hända i ett så stort bolag som Eniro?

– Vill man lura systemen så går det. Ingen har vågat säga något så länge Johan var där. Men nu vågar folk prata, säger Lars-Johan Jarnheimer.

Om Eniros styrelse kommer polisanmäla Johan Lindgren är inte beslutat än.

– En jurist och en tidigare åklagare tar del av de underlag vi har. Vi måste få fram all dokumentation och när de tagit del av den kommer de ge styrelsen en rekommendation om hur man bör gå vidare, säger Lars-Johan Jarnheimer.

Det har funnits fler personer inblandade i manipuleringen av redovisningen. Men enligt Jarnheimer är det inte säkert att de satt sina eller andras handlande i samband med att det skulle innebära en manipulering av redovisningen.

Bläddra vidare för att läsa mer om turbulensen i Eniro.


Patricia Hedelius