Nya frågor kring Telias affärer i öst

Telia Soneras vd Johan Denne- lind undviker att svara på frågor från SvD Näringsliv om vilka motparter som man gör affärer med i Kazakstan.

Landet är en av de viktigaste marknaderna för Telia Sonera men är också en utmaning efter­ som Kazakstan har utpräglade korruptionsproblem enligt Trans­ parency International.

Förra veckan var Telia Sonera åter i blåsväder. Då gällde det gam­ la affärer i Azerbajdzjan som Upp­ drag Granskning och TT kunde rapportera om. Det finns dock nya frågetecken. Den här gången runt dagens verksamhet i Kazakstan.

Styrelseordförande Marie Ehr­ling och vd Johan Dennelind har vid flera tillfällen tryckt på vikten av att vara öppen och transparent för att skapa nytt förtroende för Te­lia Sonera. Men då SvD Näringsliv ställer frågor till Johan Dennelind om utvecklingen i Telia Soneras verksamhet i Kazakstan och om Telia Soneras ställning i landet ger bolaget sparsamma svar.

Johan Dennelind kommenterar till exempel inte vem som äger företaget ”Qiwi” den leverantör som Telia Sonera använder sig av i Kazakstan för att bland annat han­ tera kontantkort till sina kunder.

Telia Sonera är enda aktieägaren med inflytande och kontrollerar majoriteten, 62 procent, av aktier­ na i sitt dotterbolag, Kcell, i Kazak­ stan. Ändå hänvisar man till Kcell: ”Svårt för mig att kommentera en­ skilda avtalsförhållanden i Kcell”, skriver Telia Soneras kommunika­ tionschef Peter Borsos. Frågan kvarstår därmed om Telia Sonera känner till ägarförhållandena hos sin leverantör Qiwi i Kazakstan.

Hur mycket som Kcell betalar i kommission (avgift) till kontant­ kortsbolaget vill Telia Sonera inte heller svara på. I lag är den regle­ rad till tre procent, men enligt uppgifter till SvD Näringsliv så

betalar Telia Sonera betydligt mer till Qiwi vilket i sådana fall inte är tillåtet, menar källor till SvD Näringsliv.

Kazakstan är i högsta grad en aktuell fråga för Johan Denne­ lind. Landets president Nursul­ tan Nazarbajev håller nu, den 4–5 juni, möte för det så kallade utländska investerares råd, Foreign Investors Council (FIC), i huvudstaden Astana. För när­ varande sitter det toppchefer från 35 stora bolag och interna­ tionella organisationer i Nazar­ bayevs råd. Bland annat från europeiska utvecklingsbanken ERBD, amerikanska oljebolaget Chevron och stålbolaget Arcelor­ Mittal. Även Johan Dennelind är med i FIC för Telia Soneras räk­ ning. En plats som bolaget haft sedan 2009, men som man nu enligt SvD Näringslivs källor är på väg att förlora.

SvD Näringsliv har tagit del av ett brev från myndigheter i Kazak­ stan som är ställt till Telia Sonera där bolaget informeras om att Johan Dennelinds plats i FIC är under utvärdering. Telia Sonera vill inte kommentera brevet men Peter Borsos konstaterar att Den­ nelind deltar i mötet som nu pågår i Kazakstan.

Men enligt SvD Näringslivs uppgifter så är den skriftliga var­ ningen ett tecken på att relatio­ nerna med myndigheterna är på väg att kallna vilket kan påverka bolagets verksamhet. Beskedet till Dennelind väntas först inom 4–6 veckor menar källor till SvD.


 

PATRICIA HEDELIUS

08-13 58 22, patricia.hedelius@svd.se

Fotnot: Efter att artikeln publice­ rats på SvD.se hör Telia Soneras informationschef Peter Borsos av sig och berättar att Johan Denner­ lind inte kan besvara frågor efter­ som han befinner sig i Kazakstan.