Skandalbolaget Eniro fifflar med siffror igen

SvD Näringsliv kan nu avslöja att Eniros svenska verksamhet fort- sätter att trixa med försäljning- en. Intäkter har medvetet hållits nere av en chef för att få till ett trendbrott i samband med den nya Sverigechefens entré.

I höstas avslöjade SvD Näringsliv att sökföretagets redovisning var uppblåst. Den här gången kan SvD Näringsliv avslöja att intäk- terna i den svenska verksamhe- ten hållits nere för att bolaget ska kunna uppvisa ett tydligt trend- brott när Nils Carlsson tillträder som chef för den svenska verk- samheten, vilket han gjorde i maj i år.

Den 20 maj vinstvarnade sök- bolaget Eniro. Vinstvarningen överraskade marknaden efter- som bolaget upprepat sin prog- nos så sent som fyra veckor tidi- gare.

När SvD Näringsliv konfronte- rar Eniros vd Stefan Kercza med uppgifterna säger han att han inte känner till det – och att han borde ha fått veta om det hänt.

– Jag tror helt enkelt inte att det stämmer. Jag hade aldrig vinstvarnat om jag trodde att nå- got sådant hade hänt här, säger han till SvD Näringsliv.

Två timmar senare ringer Stefan Kercza upp. Då bekräftar vd:n att det finns interna misstankar mot en person och han har bett Eni-

ros nytillrädda Sverigechef Nils Carlsson att svara på alla frågor.

Det visar sig att Nils Carlsson i tio dagar känt till vad han kallar ”ett rykte”, som går ut på att en person på Eniro har redovisat lägre försäljningssiffror för att senare få till ett uppsving.

– Det florerar ett rykte om att en person redovisat lägre försälj-

Det florerar ett rykte om att en person redovisat lägre försäljningssiffror.

Nils Carlsson är ny chef för Eniro i Sverige.

ningssiffror. Jag kan varken de- mentera eller bekräfta. Det är allt jag kan säga just nu. Det är ytterst allvarligt om det är på det sättet, säger Nils Carlsson, som nu till- satt en intern utredning.

En halvtimme senare ringer Nils Carlsson upp för att förtydliga.

– Jag vill precisera att det jag menade när jag sa att det är ett rykte är att det handlar om ett mejl mellan två anställda och vi

tittar på om det finns någon san- ningshalt i det. Det är en mejldia- log där det kommenteras om för- säljningssiffrorna. Vi försöker reda ut om det finns någon san- ningshalt i det.

Enligt uppgifter till SvD Nä- ringsliv ska det pågå en utred- ning på personalavdelning, men det är oklart om misstankarna har nått styrelsen via bolagets ny- inrättade visselblåsarfunktion.

Vad har utredningen hittills vi- sat?

– Det här har inte påverkat vinstvarningen över huvud taget, säger Nils Carlsson.

Varför informerade du inte vd Stefan Kercza?

– Jag kan inte kommentera det.

Enligt uppgifter till SvD Nä- ringsliv ska det röra sig om en per- son som har en nyckelposition på Eniro och som ska ha tryckt ned intäkterna under våren.

– Det kan vara så att man med- vetet valt ut att bearbeta kunder man vet är svårare att sälja på och sparat kunder som har en större potential, men det är ren spekulation, säger en uppgifts- lämnare till SvD Näringsliv.

Det skulle enligt uppgifter till SvD Näringsliv inte bara gynna Nils Carlsson utan också nyckel- personen i den svenska verksam- heten.

Vinstvarningen i slutet av maj berodde till stor del på en sämre utveckling än väntat på den dans- ka marknaden.

– Vi pratar sannolikt mer om att man velat uppnå en tydlig vändning till det bättre efter en ny chef kommer in. Förutsätt- ningarna totalt sett är inte bättre, vilket betyder att den effekten sannolikt skulle kommit av sig ef- ter ett tag, menar en källa till SvD Näringsliv.

SvD Näringsliv har sökt Eniros styrelseordförande Lars-Johan Jarnheimer för en kommentar.

Det var i augusti 2014 som SvD Näringsliv avslöjade misstankar om att Eniros bokföring var uppblåst.

I september gick styrelsen med ordförande Lars-Johan Jarnheimer ut och bekräftade misstankarna. Den tidigare vd:n Johan Lindgren tvingades lämna bolaget och polisanmäldes.

Styrelsen uppskattade att felaktigheten motsvarade 58 miljo- ner kronor för omsättning och resultat 2013. För första halvåret 2014 var resultatet uppblåst med 28 miljoner kronor, vilket utgör cirka 7 procent av det totala resultatet.


 

PATRICIA HEDELIUS

08-13 58 22, patricia.hedelius@svd.se

FRIDA SUNDKVIST

08-13 50 03, frida.sundkvist@svd.se