Telia hotas av miljardkrav

Amerikanska myndigheter hotar Telia Sonera med miljardskade- stånd efter korruptionsskanda- len i Uzbekistan. Det uppger källor till SvD Näringsliv. Bolaget försöker nu förhandla ner det väntade skadeståndet på 8 miljarder kronor från det amerikanska justitiedeparte- mentet, Department of Justice.

Telia Soneras verksamhet i affärs­ området Eurasien har redan orsakat företagsledningen om­ fattande huvudvärk. Men den värsta smällen kan fortfarande ligga framför bolaget.

Enligt källor till SvD Närings­ liv kan Telia Sonera tvingas betala miljardbelopp till det amerikan­ ska justitiedepartementet, som en konsekvens av de misstänkta korruptionsaffärerna.

På Telia tillbakavisar man uppgifterna att justitiedeparte­ mentet har riktat skadestånds­ anspråk mot bolaget. På frågan om Telia förväntar sig att betala skadestånd till den amerikanska myndigheten skriver Henrik Westman, presstalesman på Telia, i ett mejlsvar till SvD Näringsliv:

– Vi vill inte spekulera och kan inte kommentera pågående ut­ redningar.

Det är i första hand affären i Uzbekistan som intresserar det amerikanska justitiedeparte­ mentet. Sedan en tid tillbaka ut­ reder myndigheten misstankarna att Telia Sonera, ryska Mobile Telesystems (MTS) samt rysk­ norska Vimpelcom (som delägs av Telenor) har skickat hundra­ tals miljoner dollar till mellan­ händer som kontrollerats av Gul­ nara Karimova, dotter till Uzbe­ kistans president Islam Karimov.

Enligt källor till SvD Närings­ liv har amerikanska åklagarmyn­ digheten och den amerikanska finansinspektionen indikerat nivån på skadeståndet som kan bli aktuellt. Det handlar om upp emot åtta miljarder kronor var till Vimpelcom, MTS och Telia Sonera.

Frågan om skadeståndsrisken för Telia har varit uppe på flera styrelsemöten det senaste året, erfar SvD Näringsliv. Det finns en nervositet i bolaget. Bland annat hos Telia Soneras ordförande Marie Ehrling. Man är orolig för skadeståndskravet och att ameri­ kanska myndigheter även ska börja granska Telias verksamhet i andra länder som Kazakstan och Azerbajdzjan, säger källor till SvD. Skulle det ske riskerar Telia Sonera att drabbas av än mer omfattande skadestånds­ krav.

Telia Soneras vd Johan Denne­ lind flaggade tidigare i september för att han vill sälja verksam­ heten där Uzbekistan ingår.

8 miljarder kronor i skadestånd riskerar Telia Sonera att åka på från USA.

Enligt en av Sveriges ledande experter på amerikansk korrup­ tionslagstiftning, den fristående advokaten Peter Utterström, kan just hoten om omfattande skade­ ståndskrav vara ett huvudskäl till att Telia Sonera väljer att sälja verksamheten i Eurasien.

– Jag skulle gissa att stäm­ skruven från DOJ nu dras åt och att Telia måste visa för DOJ att de

menar allvar med sin städning av bolaget. Skall de överleva alla potentiella straffkostnader i USA måste de visa någon form av handlingskraft, det vill säga visa att man har gjort allt för att både städa och förhindra framtida upprepning. Däri ligger att ägan­ det i de företag som är problemen avvecklas, säger han till SvD Nä­ ringsliv.

Vad får dig att tro att det är huvudskälet till försäljningen?

–Det är bara att titta på hur säljprocessen går till. I normal­ fallet går man ut först när en försäljning är genomförd. Nu har de en presskonferens för att säga ”nu ska vi sälja”, säger Peter Utterström.

Enligt en annan källa med insyn pågår just nu en process där Telia Sonera förhandlar med justitiedepartementet för att få ner skadeståndsumman.

Telia Sonera väljer att inte kommentera uppgifterna kring ett eventuellt krav på miljardska­ destånd från justitiedepartemen­ tet eller ge några närmare uppgif­ ter om den dialog som pågår med de amerikanska myndigheterna.

– Utredningarna pågår fort­ farande och vi samarbetar fullt ut

med myndigheterna. När utred­ ningarna avslutats kommer vi att informera om detta på ett lämp­ ligt sätt. Innan dess kan vi inte kommentera pågående utred­ ningar, skriver Henrik Westman i ett mejlsvar.

Stämmer det att planerna att sälja verksamheten i Eurasien är motiverade av att blidka ame- rikanska Department of Justice?

–Beslutet att över tid lämna Eurasien bygger på en helhets­ bedömning av flera faktorer. Bland annat vårt strategiska fokus på Norden och Baltikum, men också på ett antal specifika problem i Eurasien som vi varit öppna med under en lång tid.

Har Telia Sonera reserverat pengar för ett eventuellt skade- stånd eller förlikning med ameri- kanska åklagarmyndigheten?

– Nej.

Telia Sonera utreds även av en rad andra rättsinstanser i andra länder, bland annat i Sverige, för affärerna i Eurasien. Än så länge har dock inga åtal väckts.


 

PETER ALESTIG

peter.alestig@svd.se

PATRICIA HEDELIUS

patricia.hedelius@svd.se